Kā rīkoties zemes īpašniekam, ja uz viņa zemes atrodas būve (privātmāja, kurā dzīvo ģimene), bet šai mājai nav kadastra numura, nav adreses un tā ir avārijas stāvoklī? Īpašnieks vēlas šo būvi nojaukt.