Man jāslēdz līgums ar kādas personas notariāli pilnvaroto. Kā rīkoties? Vai pieprasīt uzrādīt pilnvaras oriģinālu vai kopiju? Vai drīkstu pilnvaru kopēt? Vai man kopija kaut kur jāsaglabā? Kā pārliecināties, ka pilnvara tiešām ir derīga un spēkā esoša? Kas vēl jāzina šādā situācijā?