Arvien vairāk cilvēku kļūst par pašnodarbinātām personām un sniedz digitālā dizaina pakalpojumus (reklāmas baneru, audiovizuālu reklāmu, bloga ieraksta dizains utt.) uzņēmumiem. Kādu līgumu šādā gadījumā slēgt par dizaina pakalpojumiem un galarezultāta nodošanu īpašumā un neierobežotā lietošanā uzņēmumam? Kurš izlemj, vai pakalpojuma sniegšanas rezultāts (piemēram, reklāmas baneris) ir ar autortiesībām aizsargāts darbs? Kā par autordarbu pareizi samaksāt pašnodarbinātajai personai?