Ja īres līgumā norādīts, ka īrnieks nedrīkst veikt kādu darbību, piemēram, veikt jebkāda veida remonta darbus, bez izīrētāja atļaujas, kādā termiņā izīrētājam būtu jāreaģē uz īrnieka iesniegumu par šādas atļaujas saņemšanu situācijā, kad līgumā nav atrunāta atļaujas saņemšanas kārtība? Ko darīt, ja izīrētājs ilgstoši neatbild?