Šajā raksta daļā tiks aplūkotas izmaiņas, kas saistītas ar Publisko iepirkumu likumā (PIL) regulētajiem iepirkumu norises posmiem (piedāvājumu iesniegšana, vērtēšana, līguma slēgšana, sūdzību iesniegšana) un varētu būt nozīmīgas piegādātājiem, kas piedalās publiskajos iepirkumos.

Pieteikumu un piedāvājumu elektroniska iesniegšana

No praktiskā viedokļa būtiska izmaiņa ir pieteikumu un piedāvājumu elektroniska iesniegšana, kas tiks ieviesta pakāpeniski līdz 01.01.2019. šādos posmos:

  • centralizēto iepirkumu institūciju veiktajās iepirkuma procedūrās virs Eiropas Savienības (ES) sliekšņa – no 18.04.2017.;
  • pārējo pasūtītāju veiktajās iepirkuma procedūrās virs ES sliekšņa – no 01.10.2017.;
  • iepirkuma procedūrās zem ES sliekšņa – no 01.04.2018.;
  • "mazajos iepirkumos" (PIL 9.pants) un PIL 2.pielikuma "Sociālie un citi īpaši pakalpojumi" pakalpojumu iepirkumos (PIL 10.pants) – no 01.01.2019.