Lai veicinātu kvalitātes vērtēšanu kritēriju plašāku izmantošanu, Publisko iepirkumu likumā (PIL) ir precizēti saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas veidu definējumi.

Raksta līdzautore: Sabīne Stirniņa, jurista palīdze