Katra uzņēmuma vai iestādes darbība neizbēgami atstāj iespaidu uz vidi un sabiedrību, tomēr pasūtītāji var rīkot ilgtspējīgus iepirkumus, piemēram, zaļos publiskos iepirkumus vai sociāli atbildīgus publiskos iepirkumus. Tam ir potenciāls samazināt iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, sociālo jomu un ekonomiku un panākt uzlabojumus sabiedrībai būtisku problēmu risināšanā. Kā iepirkumā integrēt vides un sociālos kritērijus, lai tas būtu ilgtspējīgs?

Raksta līdzautore: Diāna Adamoviča, SIA “Sorainen ZAB” juriste.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kas ir zaļais publiskais iepirkums un kādus ieguvumus tas sniedz.
  • Kādos iepirkuma posmos var iekļaut vides kritērijus.
  • Kādus rīkus var izmantot, lai palīdzētu iestādēm iepirkt preces, pakalpojumus vai būvdarbus ar samazinātu ietekmi uz vidi.
  • Kas ir sociāli atbildīgs iepirkums un kādus ieguvumus tas sniedz.
  • Kad drīkst iepirkumā integrēt sociālos kritērijus.