Šajā raksta daļā aplūkotas izmaiņas, kas saistītas ar Publisko iepirkumu likumā (PIL) regulēto prasību izvirzīšanu un piegādātāju atlasi.

Tehniskās specifikācijas: zaļais iepirkums

Jaunajā PIL nav paredzētas būtiskas izmaiņas tehniskajām specifikācijām, tomēr tā 19.pantā uzsvērts zaļais publiskais iepirkums. Saskaņā ar 19.panta otro daļu Ministru kabinetam (MK) jānosaka zaļā publiskā iepirkuma principi, prasības un to piemērošanas kārtība (lai gan noteikumi "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība" vēl nav pieņemti, tie jau ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē), savukārt, ja šādas prasības nav noteiktas, pasūtītājam iespējami jādod priekšroka tādām tehniskās specifikācijas prasībām, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem un iepirkuma līguma izpildes noteikumiem, kas nodrošina iepirkuma atbilstību zaļā publiskā iepirkuma principiem, ievērojot samērīguma principu un pamatojoties uz objektīviem iemesliem.