Sākot ar 2023.gada 1.janvāri no dalības publiskajos iepirkumos būs iespējams izslēgt pretendentu vai kandidātu, ja pasūtītājs ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem varēs pierādīt, ka tas ir pārkāpis Latvijas vai Eiropas Savienības normatīvos aktus vides, sociālo vai darba tiesību jomā, darba koplīgumu vai ģenerālvienošanos noteikumus, vai prasības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likuma 3.pielikumā minētajās starptautiskajās konvencijās.

Raksta līdzautore: Sabīne Stirniņa, jurista palīdze