Sekmīga publiskā iepirkuma pamatnosacījums ir kvalitatīva iepirkuma dokumentu vadība. Veicot iepirkuma procedūru, gan pasūtītājiem, gan pretendentiem dokumenti jāgatavo, jānosūta, jāprecizē, jāgroza, jāiesniedz, jāsaskaņo un tamlīdzīgi. Lai dokumentu pārvaldība noritētu atbilstoši tiesību aktiem un abu pušu vajadzībām, abām pusēm vajadzīgas zināmas prasmes. Kādi dokumenti jāsagatavo? Kādas ir biežāk pieļautās kļūdas to sagatavošanā un iesniegšanā? Svarīgi ņemt vērā, ka publiskā un privātā sektora dokumentu pārvaldība tomēr ir atšķirīga, jo īpaši sarežģīta tā ir publisko iepirkumu jomā.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kas ir dokuments.
  • Kas ir iepirkuma procedūras dokuments.
  • Kādi ir visbiežāk sastopamie iepirkuma dokumenti.
  • Kādas ir galvenās problēmas iepirkumos, ar kurām var nākties sastapties sagatavojot dokumentus.