Būtisks pagrieziena punkts iepirkumu kandidātu un pretendentu izslēgšanai no dalības tajos ir saistāms ar grozījumiem iepirkumu regulējumā, kas stājās spēkā 2023.gada 1.janvārī. Ar tiem tika pārskatīti kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi un iemesli, turklāt daži no tiem – ievērojami. Lai arī minētie grozījumi ir spēkā jau vairāk nekā gadu, publisko iepirkumu praksē izslēgšanas iemesli vēl joprojām ir viens no aktuālākajiem jautājumiem. Kopš stājušies spēkā jaunie izslēgšanas iemesli un noteikumi, praksē izkristalizējušies šādi aktuālākie jautājumi – kad, kuru un vai vienmēr.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kam tiek veikta izslēgšanas iemeslu pārbaude.
  • Kādos gadījumos pretendents ir izslēdzams no iepirkuma.
  • Kādos gadījumos pretendents netiek izslēgts no iepirkuma.
  • Kuras personas jāpārbauda iepirkumos.