2017.gada sākumā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu (12.01.2017. lēmums Nr.2 "Par tirgus dalībnieku apvienošanos"), kura rezultātā veikalam "Rimi" (Rimi) tika liegta iespēja atvērt veikalu tirdzniecības centrā “Domina” (Domina). Savukārt 4 mēnešus vēlāk KP pieņēma lēmumu (13.04.2017. lēmums Nr.8 "Par tirgus dalībnieku apvienošanos") atļaut Dominā atvērt veikalu "Maxima" (Maxima). Abi KP lēmumi ir pārsūdzēti un šobrīd atrodas tiesvedībā.

Otrais lēmums saistībā ar tirdzniecības vietas platību nomu Dominā ir likumsakarīgs turpinājums pirmajam, jo atbilstoši KP argumentācijai pat potenciālā konkurence nepietiekami disciplinē Rimi. Turklāt, izņemot Maximu, kam KP definētajā tirgū ir 2 rezes mazāka tirgus daļa, neviens cits mazumtirgotājs šajā tirgū nespēj nodrošināt efektīvu konkurenci Rimi.

No tā savukārt izriet loģiska nepieciešamība "draudzīgi" sadalīt tirgu starp lielajiem tirgus spēlētājiem. KP apvienošanās lēmumos apkopotie dati norāda, ka tirgus nav sadalījies "draudzīgi", jo vienam (pretēji sociālistiskajai ideoloģijai, kas nosaka visiem beznosacījuma vienlīdzīgu pieeju resursiem) ir izdevies iegūt lielāku tirgus daļu, līdz ar to ir nepieciešama institucionāla iejaukšanās tirgū sabiedrības interesēs.