Internets, neapšaubāmi, kļuvis par sabiedrības dzīves, darba un ekonomikas neatņemamu sastāvdaļu. Vienlaikus internets ir arī viens no bīstamākajiem ieročiem noziedzībā. Ņemot vērā informācijas tehnoloģiju (IT) straujo attīstību, pat piesardzīgākais interneta lietotājs un drošākās IT sistēmas un datu bāzes var kļūt par nozieguma upuriem. Kibernoziegumi ir starptautiska mēroga problēma.

Kibernozieguma jēdziens

Pirmo reizi starptautisko tiesību jomā kibernoziegumu regulējums parādījās jau 2001.gadā Eiropas Padomes Konvencijas par kibernoziegumiem ietvaros. Konvencijā nav sniegta jēdziena "kibernoziegums" definīcija, paredzot to noregulēt valstu nacionālajos tiesību aktos. Aktuāls ir jautājums, vai aptverošu un nemainīgu definīciju, ņemot vērā nepārtrauktu IT tehnoloģiju attīstību, vispār ir iespējams sniegt.