Nākamā gada rudenī Eiropas Savienībā (ES) kļūs piemērojams jauns tiesību akts datu aizsardzības jomā –Datu pārvaldības akts. Vai tas mūsu uzņēmējiem nesīs tikpat daudz satraukuma un darba, kā savulaik radīja Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešana?

Šajā pavasarī, t.i., 2022.gada 30.maijā, pieņemta regula 2022/868 par Eiropas datu pārvaldību jeb Datu pārvaldības akts. Lai gan tās piemērošanu uzsāks nākamgad, proti, 2023.gada 24.septembrī, jau pašlaik apkoposim svarīgāko, kas būtu jāzina par šo aktu un tā ietekmi uz Latvijas uzņēmumiem.

Kāds ir mērķis?

Lai neradītu satraukumu, ka ir pieņemts vēl viens dokuments, kas regulēs darbības ar personas datiem, svarīgi piebilst, ka Datu pārvaldības akts ietver plašāku datu definējumu. Proti, tajā ar datiem saprotama jebkādu darbību, faktu vai informācijas apkopojumu vai to digitālu atspoguļojumu, tostarp skaņas, vizuāla vai audiovizuāla ieraksta veidā. Tādējādi personas datu apstrādes pamata regulējums joprojām iekļauts regulā 2016/679 jeb Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Datu pārvaldības akta pieņemšanas mērķis faktiski bija veicināt uzņēmumu attīstību Eiropas Savienībā (ES) un nodrošināt lielāku konkurētspēju. Beidzamie gadi pierādījuši, cik liela nozīme šobrīd ir datiem un to pietiekami brīvai apritei, jo tas ļauj ātrāk pieņemt uz datiem balstītus lēmumus un nodrošināt straujāku attīstību jebkurā jomā. Mūsdienās datu potenciāls ir ļoti liels: tie var gan veicināt jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi, īpaši iesaistot mākslīgo intelektu, gan palīdzēt padarīt efektīvākus procesus, gan piedāvāt citus rīkus, kas ļauj risināt izaicinājumus, ar kuriem cīnās uzņēmumi un arī sabiedrība kopumā. Lai šo potenciālu īstenotu iespējami lielākā apmērā, dati jāpadara pieejamāki, tostarp arī jānodrošina, lai datu atkalizmantošana būtu tehniski pieejamāka un ērtāka lielākam skaitam lietotāju.

Jau 2020.gada 19.februāra paziņojumā par Eiropas Datu stratēģiju Eiropas Komisija (EK) ieskicēja ieceri par kopīgu datu telpu, kur datus varētu izmantot neatkarīgi no to glabāšanas vietas ES. Tomēr ir svarīgi, lai apmaiņa ar tiem notiktu tiesību aktu ietvaros un netiktu ierobežota konkurence, tāpēc EK uzskatīja, ka jāievieš tāds akts, kas nodrošinātu vienādu regulējumu visā ES teritorijā. Tādējādi Datu pārvaldības akts izstrādāts regulas veidā.