Pēc intensīvām diskusijām Eiropas Parlamentā pieņemta jauna regula – Mākslīgā intelekta akts. Tas nosaka saskaņotas normas mākslīgā intelekta (MI) jomā, lai aizsargātu pilsoņu pamattiesības, demokrātiju, tiesiskumu un vides ilgtspēju no augsta riska MI sistēmām, vienlaikus veicinot inovācijas. Akts stāsies spēkā 2026.gada pavasarī. Apskatām, ko akts regulēs un kāda būs tā ietekme uz komersantiem – gan MI sistēmu izstrādātājiem, gan lietotājiem.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kas ir MI sistēmas un kāds ir šo sistēmu risku iedalījums.
  • Kad stāsies spēkā nosacījumi sistēmu risku nosacījumiem.
  • Kādi būs MI sistēmu lietotāju pienākumi.
  • Kas uzraudzīs MI akta piemērošanu.
  • Kāds būs sods par MI akta prasību neievērošanu.
  • Ko šobrīd var darīt uzņēmumi, lai pielāgotos MI akta prasībām.