Mūsdienu digitālajā laikmetā personas dati ir kļuvuši par vērtīgu uzņēmumu aktīvu. Attīstoties tehnoloģijām, uzņēmumi un organizācijas vāc milzīgu informācijas apjomu par saviem darbiniekiem. Šī informācija var saturēt gan parastus datus, piemēram, vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi, gan sensitīvus datus, piemēram, medicīniskos, biometriskos un citus datus. Tā kā darbinieki uztic savus personas datus darba devējam, ir būtiski nodrošināt, lai tie tiktu apstrādāti likumīgi, godprātīgi un pārredzami.