Ievērojot finanšu sektora augošo atkarību no informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (IKT) un nemitīgi evolucionējošos kiberdraudus, sektora digitālā noturība kļuvusi par daļu no Eiropas Savienības (ES) digitālās finanšu darbības stratēģijas prioritātēm. Šobrīd ir atlicis nepilns gads līdz spēkā stāsies, diskutabli, līdz šim nozīmīgākais finanšu sektora kiberdrošībai veltītais normatīvais akts ES – 2022.gada izskaņā pieņemtā regula 2022/2554 par finanšu nozares digitālās darbības noturību (DORA). Tā piemērojama visā ES, sākot ar 2025.gada 17.janvāri.

DORA nenoliedzami ir apjomīgs un sarežģīts regulējums, tomēr vienlaikus šis regulējums aktualizē un harmonizē digitālās noturības prasības plašam finanšu iestāžu lokam, no kurām daļa līdzšinēji ir bijušas ārpus regulatīva līmeņa IKT drošības prasībām.

Uz ko attieksies DORA?

Lai arī DORA nav pirmais normatīvais akts, kas pievēršas finanšu iestāžu digitālās noturības tematikai, tās tvērumā ietilpstošo subjektu daudzums un prasību detalizētība ir būtiski plašāka nekā redzēts līdzšinēji pieņemtajos tiesību aktos. DORA mērķis ir konsolidēt un uzlabot IKT riska pārvaldības prasības, lai nodrošinātu ES finanšu sektora augsta līmeņa noturību pret kiberdraudiem un to izraisītiem darbības pārtraukumiem.