Beidzamajos gados situācija darba tirgū un pakalpojumu sniegšanā ir mainījusies – darbinieki tagad var strādāt no jebkuras vietas pasaulē, pielāgojot vidi un apstākļus savām vēlmēm. Tomēr, ja uzņēmuma rīcībā ir personas dati, šāda starptautiska vide rada arī būtiskus datu aizsardzības riskus. Kā tos novērst?

Mūsdienās uzņēmumi, kam rodas grūtības atrast darbiniekus Latvijā, var pieņemt darbā cilvēkus no jebkuras valsts, neprasot viņiem pārcelties uz Latviju. Turklāt ne visiem šādi piesaistītiem cilvēkiem ir darba līgums. Daži darbojas, pamatojoties uz uzņēmuma vai cita līguma pamata, tādējādi viņi drīzāk uzskatāmi par ārpakalpojumu sniedzējiem vai konsultantiem. Šāda hibrīda vide rada datu aizsardzības riskus, ja uzņēmuma rīcībā ir personas dati, kas var būt ne tikai klientu informācija, bet arī citu darbinieku un pakalpojumu sniedzēju vai to kontaktpersonu dati.

Kopš 2021. gada vasaras šādiem personas datu aizsardzības riskiem veltīta īpaša uzmanība saistībā ar izmaiņām prasībās, kas paredzētas starptautiskai datu nodošanai. Lai saprastu, kā šādos apstākļos nodrošināt atbilstību regulai 2016/679 jeb Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, jānosaka, pirmkārt, vai personas datus nodod uz trešajām valstīm regulas izpratnē, otrkārt, kā šādā situācijā nodrošināt personas datu aizsardzību saskaņā ar regulu.