Saskaņā ar regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), viena no fiziskas personas tiesībām ir personas datu dzēšana jeb tiesības “tikt aizmirstam”. Centīšos ar praktiskiem piemēriem izskaidrot šī principa piemērošanu uzņēmumu praksē.