2015.gada decembrī Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija panāca vienošanos par jauniem fizisko personu datu aizsardzības noteikumiem. Rezultātā 2016.gada aprīlī tika pieņemti 2 pamatdokumenti, kas veidos jaunu normatīvi tiesisko bāzi fizisko personu datu aizsardzības jomā, – Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas pārsvarā attiecas uz privāto sektoru un Datu aizsardzības direktīva attiecībā uz policijas un krimināltiesību nozari.