Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula) tajā noteiktās personas datu aizsardzības prasības ir tehnoloģiski neitrālas. Līdz ar to Regulā vispārīgi ne aizliegts, ne atļauts izmantot blokķēžu tehnoloģiju, tāpat kā Regula ne atļauts, ne aizliegts, piemēram, izmantot sociālos tīklus, mobilās aplikācijas, videonovērošanas sistēmas.

Viens no iemesliem, kādēļ tika izstrādāta un pieņemta Regula, bija fakts, ka līdz Regulai pastāvošais datu aizsardzības regulējums nebija atbilstošs un piemērots straujajai tehnoloģiju attīstībai un globalizācijai. Līdz ar to bija nepieciešams jauns regulējums, kurš ļautu gan izmatot jaunās tehnoloģiskās iespējas, gan to ietvaros nodrošināt datu aizsardzības prasības. Praktiski vērtējot, vai un kā nodrošināt blokķēžu atbilstību Regulai, jāsecina, ka pastāv vairāki izaicinājumi un vienmēr jāapsver vismaz turpmāk aplūkotie ar privātuma aizsardzību un Regulas ievērošanu saistītie aspekti.