Jau no darbā pieņemšanas līdz pat darba attiecību izbeigšanas brīdim un ilgāk ikviena darba devēja rīcībā ir fizisko personu dati, kas tiek dažādi apstrādāti. Tiesa, darba devēja "rokas nav brīvas" – ir virkne likumdošanā noteiktu ierobežojumu personas datu apstrādē.