Mūsdienu komercdarbības vide nav iedomājama bez pakalpojumiem, kurus izmantojot pakalpojumu sniedzējs piekļūst komersanta darbinieku vai klientu personas datiem. Piemēram, šādi pakalpojumi ir informāciju tehnoloģiju sistēmu un grāmatvedības programmu uzturēšana, mārketinga materiālu, tostarp vizītkaršu, izgatavošana, mārketinga sūtījumu un rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, elektroniskās caurlaižu sistēmas, videonovērošana un konsultāciju pakalpojumi.  

Šādus pakalpojumus izmanto, jo darbinieki vai iekārtas nespēj tos nodrošināt, kā arī daudzos gadījumos tas ir ekonomiski izdevīgāk – pakalpojumu sniedz komersants, kas specializējies sniegt konkrētus pakalpojumus, līdz ar to pakalpojuma izmaksas ir zemākas, nekā tad, ja funkciju nodrošinātu iekšējais darba spēks. Atsevišķās situācijās izmantot pakalpojumu var būt obligāti, jo tas kā pienākums paredzēts likumā.

Ja pakalpojuma nodrošināšanas vajadzībām pakalpojuma sniedzējam (Komersants) ir jānodod pakalpojuma saņēmēja (Klients) darbinieku vai klientu personas dati vai piekļuve šiem datiem, ir būtiski šo pakalpojumu izmantošanas ietvaros ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) prasības.