Šobrīd arvien aktuālākas kļūst diskusijas par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) piemērošanu blokķēdēm, kas ir viena no informācijas tehnoloģiju pēdējo gadu aktualitātēm, solot arī turpmāku intensīvu attīstību. Kas ir blokķēdes, un kā uz tām attiecināmas Regulas prasības?

Kopš Regulas spēkā stāšanās 2018.gada maijā un jaunā Fizisko personu datu aizsardzības likuma spēkā stāšanās 2018.gada jūlijā, fizisko personu datu apstrāde ir plaši aplūkota un komentēta, tomēr arvien rodas jaunas tēmas un jautājumi. Šobrīd datu aizsardzības jautājums aktualizējies blokķēžu kontekstā.