Lai gan par datu aizsardzību un atbilstošiem piesardzības pasākumiem rakstīts un runāts daudz, tomēr pārkāpumu un kļūdu šajā jomā netrūkst. Tas, kas sākotnēji šķiet nebūtisks, vēlāk var uzņēmumam radīt lielus zaudējumus. Kas aktuāls datu aizsardzības jomā?

Šī gada pirmajā pusē ziņu portālos atspoguļoja liela apjoma datu noplūdes namu apsaimniekošanas un kopbraukšanas pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos, kurās cieta Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji. Abos gadījumos trešās personas, nelikumīgi piekļūstot uzņēmumu informācijas tehnoloģiju sistēmām, šifrēja datus, pieprasot izpirkuma maksu par atšifrēšanu. Abi incidenti ir personas datu aizsardzības pārkāpumi, par ko uzņēmumi ziņoja uzraudzības iestādēm. Taču ne vienmēr personas datu aizsardzības pārkāpums nozīmē datu noplūdi vai pienākumu ziņot atbildīgajām iestādēm. Aplūkosim, kādi drošības pasākumi jāievēro, lai neļautu trešajām personām apdraudēt personas datu drošību, kādēļ jāziņo par personas datu aizsardzības pārkāpumiem un kādi tie var būt!