Vai organizācijas arhīvā esošos papīra formāta dokumentus, kas jāglabā 90 gadus kopš personas dzimšanas, drīkst ieskenēt un glabāt atmiņas kartē (flash)? Vai tiem būs juridiskais spēks?