Darbiniekiem dažādi iekšējie dokumenti tiek nosūtīti elektroniski – gan vienkārši e-pastā, gan dažkārt arī biznesa vadības programmā. Katrs darbinieks tos atver un iepazīstas. Kā glabāt šo elektroniski saņemto informāciju, ka darbinieks ir atvēris un iepazinies ar dokumentu?