Vai uzņēmumā saņemtās un izsūtītās vēstules, pavēles, rīkojumi u.c. dokumenti, kas jāglabā ilgāku laiku, ir jānumurē? Vai tas ir obligāts nosacījums? Vai numerācijas esamība ietekmē konkrētā dokumenta juridisko spēku?