Uzņēmuma personālvadības sistēmā ir izsekojama informācija par darbinieku piemaksām, algu maiņām u.c. darbībām saistībā ar darbinieku darba laiku un samaksu. Vai šādā gadījumā ir nepieciešams papildus sagatavot arī rīkojumus par darba samaksas izmaiņām?