Vai darba devējs drīkst pieprasīt darbiniekam dokumentus parakstīt tikai ar drošu elektronisko parakstu? Vai darba devējam ir jārespektē darbinieka atteikums to darīt, lai gan darba devējam tādēļ jāveic izņēmums uzņēmuma dokumentu aprites procesos?