Vai, pamatojoties uz rīkojumu, drīkst likvidēt atlaista darbinieka personīgās lietas dokumentāciju – darba līgumu, iesniegumus u.tml.? Darba algas aprēķinus glabāti likumā noteiktajā termiņā.