Uzņēmumā nolemts katru rītu veikt darbinieku Covid-19 testēšanu, lai pasargātu kolektīvu no iespējamās infekcijas. Vai, testējot darbiniekus darba vietā, par to jāsagatavo rīkojums? Vai testu rezultāti jāfiksē uzņēmuma dokumentācijā?