Bieži vien praksē nepieciešams ātri noslēgt līgumu, bet līgumslēdzēji atrodas dažādās valstīs un vienai no pusēm nav elektroniskā jeb e-paraksta. Vai iespējams līgumus (tostarp darba līgumu) vienai pusei parakstīt ar e-parakstu, bet otrai pusei - ar parastu parakstu? Vai šādi parakstītam dokumentam ir juridisks spēks? Kā jāsagatavo šādi dokumenti? Vai iespējams šādā veidā parakstīt dokumentus, ko izmanto valsts pārvaldē?