Cik ilgi uzņēmumam arhīvā jāglabā šādi dokumenti:

  • ar darbiniekiem noslēgtie līgumi un citi ar darba attiecībām saistīti dokumenti;
  • līgumi ar sadarbības partneriem;
  • dažādu projektu dokumenti?

Vai autorlīgumi jāglabā tikpat ilgi kā darba līgumi? Kuri darbinieku dokumenti jāglabā 75 gadus?