Komercsabiedrībām ir tiesības pašām veidot savu lietu nomenklatūru, tostarp, ar retiem izņēmumiem, arī noteikt dokumentu glabāšanas laiku. Jautājums par autoratlīdzības līgumiem. Uzņēmuma līgumiem atbilstoši Civillikuma prasībām nav noteikti obligātais glabāšanas laiks, bet kā ir ar autoratlīdzības līgumiem? Vai tie, tāpat kā darba līgumi, jāglabā nenoteiktu laiku, vai arī uzņēmuma vadītājam ir jāizvērtē to glabāšanas laiks?