Uzņēmums nodarbojas ar nekustamā īpašuma iznomāšanu. Vai Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir tiesības pieprasīt, lai uzņēmums prasa nomniekiem informāciju par patiesajiem labuma guvējiem saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, ja informācija ir pieejama "Lursoft" datu bāzē un tā nerada šaubas? Vai tomēr šī informācija no nomnieka jāpieprasa jebkurā gadījumā? Ja jā, tad saskaņā ar kuru likuma pantu?