Uzņēmums rīko pasākumu saviem klientiem, kas notiek brīvā dabā. Vai šis skaitās publisks pasākums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma izpratnē? Kur ir robeža starp publisku un privātu pasākumu?