Pirms kāda laika iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts iepirkuma līgums. Ņemot vērā cenu svārstības, piegādātājs šobrīd vēlas paaugstināt līgumcenu. Par cik procentiem drīkst palielināt sākotnēji paredzēto līgumcenu iepirkumos?