Darba likuma (DL) 91. pantā noteikts, ka darbiniekam ir tiesības slēgt līgumu ar vairākiem darba devējiem, ja vien darba līgumā vai koplīgumā nav noteikts citādi. Savukārt DL 65. pantā pieminēts papildu darbs. Ar ko šie jēdzieni atšķiras?

Līdzautore Laura Tumiņa, ZAB “WALLESS”, vecākā juriste