Ja darbinieka slimības laikā tiek izsniegts rīkojums par došanos ikgadējā atvaļinājumā no konkrēta datuma, kad darbiniekam plānots atgriezties pēc slimības darbā, bet slimības laiks pagarinās un darbinieks neatnāk. Konkrētajam darbiniekam ir uzkrājies ilgāk par gadu neizmantots atvaļinājums, tāpēc darba devējs uzskata par pienākumu šādu rīkojumu izdot. Vai šāds rīkojums ir saistošs darbiniekam, kurš rīkojuma laikā atrodas uz slimības lapas?Vai atvaļinājums automātiski pagarinās? Vai darba devējam jāizdod cits rīkojums?

Rīkojuma būtība

Atbilstoši Darba likuma (DL) 28.panta 2.daļai, ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem. Darba devējs šādus rīkojumus var izdot mutvārdos vai rakstveidā, tomēr noteiktos gadījumos, rīkojums ir izdodams rakstveidā, piemēram, rīkojums par darbinieka atstādināšanu vai ieturējumu izdarīšanu.