Darba devējs vēlas iegādāties veselības apdrošināšanas polises tikai tiem darbiniekiem, kuriem nav kaitīgu ieradumu. Vai darba devējs ir tiesīgs atteikties apmaksāt veselības apdrošināšanas polisi darbiniekiem, kuriem ir kaitīgi ieradumi?

Atbildē uzzināsi:

  • Kas darba devējam jāņem vērā, nosakot apdrošināšanas polises piešķiršanas kārtības noteikumus.