Ministru kabineta (MK) rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikts, ka visiem darbiniekiem, kuri veic darbu klātienē, no 15. decembra obligāti nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Vai darbs būvlaukumā, ja būvnieki vispār neiet uz biroja telpām, arī ir darbs klātienē? Vai līdz 15. decembrim būvlaukumā var turpināt strādāt arī nevakcinētie darbinieki?