Tiek noslēgts darba līgums ar jaunu darbinieku, kurš pirmajā darba dienā atver darbnespējas lapu A, pēc nedēļas – darbnespējas lapu B, par to nepaziņojot darba devējam. Šajā periodā darbiniecei vajadzēja apmeklēt mācības, kas nepieciešamas darba iemaņu apguvei, bez apmācībām darbu nav iespējams veikt. Vai darba devējam ir pienākums izmaksāt slimības pabalstu, ja darbiniekam nav vidējās izpeļņas? Vai drīkst atlaist darbinieku pārbaudes laikā, pamatojoties uz to, ka tam nav nepieciešamo zināšanu darba pienākumu veikšanai?