Piektdienās darbiniekam darba diena ir nevis astoņas stundas, bet tikai četras, jo atlikušās stundas tiek noformētas kā atvaļinājums. Šādā veidā tiek iztērēta viena vai divas atvaļinājuma nedēļas. Vai darbinieku drīkst nosūtīt atvaļinājumā uz nepilnu dienu?

Atbildes līdzautors: Antons Zagdajs, SIA "KPMG Law ZAB"  vecākais jurists.

Atbildē uzzināsi:

  • kādas ir atšķirības starp atvaļinājumu un atpūtas laiku;
  • cik garš atvaļinājums pienākas darbiniekam, kāds ir obligātais atvaļinājums, kuru nedrīkst sadalīt daļās;
  • kādu atvaļinājuma daļu drīkst dalīt daļās, kas par to jāņem vērā gan darbiniekam, gan darba devējam.