Darbinieka valsts valodas zināšanas ir nepietiekamā līmenī, lai turpinātu veikt darba pienākumus. Vai valsts valodas zināšanu līmenis var būt vienīgais kritērijs, lai atlaistu darbinieku?

Latviešu valodas zināšanas, precīzāk, to trūkums, var būt pamats darba līguma izbeigšanai. Taču iespēja uzteikt darba līgumu neatbilstošu valsts valodas prasmju dēļ ir atkarīga no tā, vai prasība pēc latviešu valodas zināšanām noteiktā līmeni attiecīgajā amatā ir noteikta normatīvajos aktos.