Uzņēmums pieņem darbā jaunu darbinieku. Paredzēts, ka darbinieks strādās tikai attālināti. Kādi noteikumi jāparedz darba līgumā, ja darbu veiks attālināti? Vai ir pietiekami darba līgumā norādīt, ka darba vieta ir darbinieka dzīvesvietas adrese?