Uzņēmuma vadība kopā ar darbiniekiem dodas talkot ikgadējā Latvijas talkā. Vai darba devējs var piešķirt brīvdienu tiem darbiniekiem, kas piedalīsies sestdienas talkā ārpus noteiktā darba laika?

Atbildē uzzināsi:

  • Vai ir atšķirīgi nosacījumi papildatvaļinājuma dienas piešķiršanai privātajā un valsts sektorā.