Attiecības starp publisko sektoru vai tā funkcijas pildošām organizācijām un to klientiem, privātpersonām un uzņēmējiem nereti ir sarežģītas. Ņemot vērā mūsdienu pasaules attīstības dinamiku un tehnoloģiju triumfu, abu pušu redzējums par savstarpējo mijiedarbību sniegto un saņemto pakalpojumu kontekstā var atšķirties. Klienti sagaida, ka pakalpojumus saņems ērtākajā un efektīvākajā veidā, savukārt dažādas organizācijas saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, lai sabalansētu ieceres ar reālajām iespējām.

Notariātā viena no šobrīd aktuālākajām tēmām ir digitālie pakalpojumi. Kas šajā jomā sagaida nākotnē?

Viens no valsts pakalpojumiem, ko publiskā pārvalde jau gadsimtiem ilgi deleģējusi t.s. "brīvajām profesijām", ir notāra funkcijas jeb dokumentu autentiskuma apliecināšana. Šobrīd notāru funkcijas skar gan attiecības starp fiziskajām personām, gan arī starp dažādiem uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem. Mūsdienu notāru galvenā funkcija ir kvalitatīvu tiesisko attiecību nodrošināšana starp dažādiem publiskās vides subjektiem, ietverot viņiem svarīgus jautājumus autentiskā dokumentā (piemēram, pilnvarā, līgumā utt.). Mūsdienu digitālais laikmets ir mainījis pasauli, un arī notāra darbs ir attīstījies, piedāvājot pakalpojumus elektroniski.

Kas mainīsies? 

Latvijas notariāts jau šobrīd īpašu uzmanību velta tam, lai nodrošinātu maksimāli ērtus pakalpojumus saviem klientiem, un plāno šim jautājumam pievērst vēl lielākus resursus arī nākotnē. Proti, mērķis ir panākt, lai notārs būtu "viena klikšķa attālumā" ikvienam Latvijas valsts piederīgajam neatkarīgi no atrašanās vietas. Ideālā notāra birojs būtu tāds, kurā klients ne vien varēs saņemt notariālo pakalpojumu, bet arī cita veida juridisko palīdzību, kas viņam varētu būt nepieciešama. Turklāt ne tikai klātienē, bet arī attālināti.

Latvijas notariātā jau šobrīd pastāvīgi tiek īstenoti projekti, lai notariāta funkcijas nodrošinātu, izmantojot modernās tehnoloģijas. Piemēram, šobrīd tiek izmantotas drošas informācijas apmaiņas sistēmas, tādējādi iesaistītajām pusēm nodrošinot pieejamību informācijai (dažāda veida reģistri), kā arī tiešsaistē sūtot zemesgrāmatai nepieciešamos dokumentus notariālā akta gadījumā. Notariātā ir izveidoti 8 reģistri, un jaunākais no tiem ir pilnvaru reģistrs. Notāru individuālajai informācijas sistēmai ir tiešsaiste ar 7 valsts reģistriem, tostarp arī ar kontu reģistru un sankciju un teroristu sarakstu. Tādējādi notāra klienti ir pasargāti no nedroša darījumu partnera.

Kā tas notiks?

Lai vienkāršoti izklāstītu jauno pakalpojumu saņemšanas būtību, aplūkošu piemēru. Proti, ja personai nepieciešama pilnvara vai mantošanas iesniegums un tā atrodas, piemēram, Austrālijā, personai būs iespēja sazināties ar savu notāru videokonferences režīmā, notāram veicot apliecinājumu attālināti.

Būtiski apzināties, ka šī nav tikai notariātā tapusi iniciatīva, kurai gūts tiesību politikas veidotāju atbalsts. Tā ir Latvijas iedzīvotāju, īpaši no valsts izbraukušo, iniciatīva. Turklāt ne mazāk būtisks šis jautājums ir arī uzņēmējiem, jo nereti to darbība prasa tiem atrasties ārpus valsts, tāpēc tieša un nepastarpināta saziņa ar notāru var būt neiespējama. Līdz ar to domājams, ka šī jauninājuma ieguvēji būs lielākā daļa sabiedrības.

Ir skaidrs, ka līdz pilnībā digitāliem pakalpojumiem no notariāta un likumdevēja puses nepieciešams spert vēl vairākus soļus. Līdz ar to plānots, ka arī turpmāk notariāts strādās pie jaunu pakalpojumu digitalizēšanas, lai maksimāli atvieglotu un sekmīgāk nodrošinātu iedzīvotāju un to īpašumu juridisko aizsardzību.

Tālāka nākotne

Tomēr darbs vēl nav apstājies, un jau drīzumā ikvienam klientam digitālajā vidē būs pieejama vairāki citi pakalpojumi, proti, tos būs iespējams saņemt neklātienē.

Šobrīd tuvojas noslēgumam notāru klientu portāla izstrādes 1.kārta. Līdz ar šī portāla "atvēršanu" notāru klienti varēs uzsākt mantojuma lietu, taisīt pilnvaras un sniegt dažādas piekrišanas arī attālināti. Šie ir vieni no populārākajiem notāru sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, 2017.gadā ir saņemti gandrīz 14 000 iesniegumu par mantojuma lietas uzsākšanu. Paredzams, ka no šī gada 1.marta, lai saņemtu notāra apliecinātu e-dokumentu, klientam būs nepieciešama tikai pieeja internetam, identifikācijas karte, e-paraksts, kā arī klusa un gaiša telpa.