Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) no 2024.gada 1.aprīļa piešķirtas sankciju izpildes kompetentās iestādes funkcijas, informē FID.

Sankciju izpildes jautājumos FID tiek noteiktas šādas galvenās funkcijas:

  • pieņemt lēmumu par sankcijās noteiktu izņēmumu piemērošanu, izsniedzot atļauju darījuma vai darbības veikšanai;
  • saņemt un analizēt informāciju, kas saskaņā ar sankciju regulējuma prasībām ziņojama dalībvalsts kompetentajai iestādei, tajā skaitā, informācija par sankciju izpildi, par līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu Latvijā, un citu informāciju;
  • publicēt informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā;
  • uzturēt sankciju meklētāju, kurā pieejama informācija par Apvienoto Nāciju Organizācijas un Eiropas Savienības sankciju sarakstos iekļautām personām;
  • lemt par līdzekļu un saimniecisko resursu atbrīvošanu no iesaldēšanas, ja tiek atceltas pret personu noteiktās sankcijas vai mainās sankciju subjekta īpašumtiesības vai kontrole, bet līdzekļi un saimnieciskie resursi nav atbrīvoti;
  • sniegt skaidrojumus, veikt informatīvus pasākumus un apmācības par jautājumiem saistībā ar sankciju izpildi;
  • veikt informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju un ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm;
  • pieņemt saistošus lēmumus par sankciju izpildi, ja konstatēts, ka sankcijas nav izpildītas, tajā skaitā, veikt sankciju subjektu līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu.