2024.gad 17.aprīlī tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere Strasbūrā, Francijā, tikās ar Eiropas Padomes ģenerālsekretāri Mariju Pejčinoviču Buriču un Latvijas vārdā parakstīja starptautisko līgumu, kas paredz Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par piekļuvi oficiāliem dokumentiem. Konvencija apliecina dalībvalstu apņemšanos sabiedrībai nodrošināt plašu piekļuvi oficiāliem dokumentiem, veicinot publiskās pārvaldes atklātību un sabiedrības līdzdalību, tādējādi stiprinot tiesiskumu, informē Tieslietu ministrija.

Pievienošanās konvencijai apliecina un pastiprinās Latvijas apņemšanos veicināt valsts institūciju darbu sabiedrības interesēs, atklātību un caurskatāmību, informācijas pieejamību valsts pārvaldē un pašvaldībās starptautiskajā dimensijā.

Latvija jau šobrīd vairākos aspektos nodrošina sabiedrībai plašākas tiesības piekļūt oficiāliem dokumentiem nekā to prasa konvencijas minimālie standarti. Proti, ir virkne oficiālo dokumentu jeb informācija, ko ikviens var iegūt bez pieprasījuma, nepastarpināti, bez maksas, piemēram, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, publisko personu oficiālajās tīmekļvietnēs, publiskajos reģistros, specializētās tīmekļvietnēs un citviet.